Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Barokk - művészettörténet képes leírás - Művészettörténet.tlap.hu
részletek »

Barokk - művészettörténet - Művészettörténet.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: muveszettortenet.tlap.hu » Barokk - művészettörténet
Keresés
Találatok száma - 5 db
A barokk művészet

A barokk művészet

A nyugateurópai országok barokk művészete szervesen összefügg két nagy világtörténelmi jelenséggel: egyrészről az ellenreformáció küzdelmeivel és diadalával, másrészről az uralkodói hatalom teljességével. A barokk vállalta a katolikus megújhodás érzés- és gondolatvilágának kézzelfogható és lenyűgöző formába öntését s a világi fejedelem korlátlan fenségérzetének kifejezését. E kettős cél szolgálatában a barokk az emberfölötti méretekre fokozott akaratnak, a hatás tökéletes egységének, a végtelenbe vezető távlatoknak, az örök mozgalmasságnak és a túláradó pompának művészete. Alapvető elve, hogy mindent egyetlen vezérmotívum alá rendel. Építészetében, festészetében és szobrászatában a benső szenvedélyek és formatényezők drámai ellentétei állandó tettrekészség, feszültség, nyugtalanság hirdetői. Ennek a vérmérsékletnek megfelelően a barokk képzőművészetek tárgyválasztásukban kedvelik a hősi, az érzéki, a misztikus, a borzalmas témákat, a szokatlan és nehezen érthető voltuknál foga izgató motívumokat.

A barokk zene

A barokk zene

A barokk zene stílusjegyei nemzetenként is mást jelentenek, eredményeznek. A zenében a barokk a legnagyobb formaalkotó korszak. Olyan zenei formák és műfajok alakulnak ki, amelyek ma is használatosak. Kezdik megkülönböztetni az énekes és a hangszeres muzsikát egymástól, s a vokális zenén belül szétválik a szólóének és a kórus. Létrejönnek a csak egyes hangszereket foglalkoztató kamaraegyüttesek, kialakul a több hangszercsoportot magába foglaló barokk zenekar, melynek felépítése a későbbi szimfonikus zenekarok máig érvényes modellje lett.

Barokk

Barokk

A képzőművészet történetének korszakolásakor kialakított fogalom, a reneszánsz művészetet követő nagy európai korstílus neve. Általában a XVII. sz., valamint a XVIII. sz. első felének meghatározott jellegzetességeket mutató művészetét nevezzük így. Társ. alapját az újból erőre kapó feudalizmus adta, ideológiailag - főleg a katolikus országokban - az ellenreformációhoz kötődik. Ugyanakkor az Európában eléggé eltérő társ. viszonyok a barokk művészet sajátos helyi formáit alakították ki, és művészeti áganként is jelentősek az eltérések.

Barokk bál Győr

Barokk bál Győr

Zichy-palota története Győr történelmi, művészeti emlékei között rangos helyet foglal el a Liszt Ferenc út 20. szám alatti barokk palota. Az épület története évszázadokra visszanyúlik, hiszen már a középkorban katonai családok lakták a ház elődjét. Tőlük került a Zichyek tulajdonába. Az 1703-ban készített telekkönyv szerint már egyetlen gazdája gróf Zichy István, a Győri Lovasság parancsnoka.

Késő barokk kastélyok

Késő barokk kastélyok

A század hetvenes éveitől fokozatos változás érezhető a magyar építészetben. Régebben, az osztrák szakirodalom hatására, copfnak nevezték ezt a korszakot, mert a leggyakrabban használt díszítőmotívum, a feszton, emlékeztetett az ebben az időben divatos parókaformára. A sajátos ornamens természetesen csak az építészet felületi jelenségeihez tartozik - ez nem az egyetlen, s nem is a legfontosabb jellemvonása. A változás a díszítés módosulásánál sokkal mélyebb volt, s ezért inkább klasszicizáló késő barokknak nevezzük ezt a fázist, jelezve, hogy az átmenetet képezte két korszak határán. Mária Terézia és II. József fiziokrata és merkantil elveket egyesítő gazdaságpolitikája Magyarországon is fejlődést eredményezett s mindez, a felgyorsult polgárosodási folyamattal együtt, az építészetre is kiható változásokat hozott.

Tuti menü